CAPÍTULOS COMENTADOS BOLETÍN

Zacarías

Zacarías 1 Eduardo Bracier 17-38 17-9-2017
Zacarías 2 Eduardo Bracier 17-39 24-9-2017
Zacarías 3 Eduardo Bracier 17-39 24-9-2017
Zacarías 3 Manuel Martínez 18-1 7-1-2018
Zacarías 4 Eduardo Bracier 17-39 24-9-2017
Zacarías 7 Eduardo Bracier 17-40 1-10-2017
Zacarías 8 Eduardo Bracier 17-40 1-10-2017
Zacarías 9 Eduardo Bracier 17-41 8-10-2017
Zacarías 10 Eduardo Bracier 17-41 8-10-2017
Zacarías 11 Eduardo Bracier 17-42 15-10-2017
Zacarías 12 Eduardo Bracier 17-42 15-10-2017
Zacarías 12:1-13-:4 Manuel Martínez 18-23 10-6-2018
Zacarías 13 Eduardo Bracier 17-42 15-10-2017
Zacarías 13 Eduardo Bracier 17-47 19-11-2017
Zacarías 14 Eduardo Bracier 17-42 15-10-2017