CAPÍTULOS COMENTADOS BOLETÍN

Josué

Josué 1 Eduardo Bracier 26 26-6-16
Josué 2 Eduardo Bracier 26 26-6-16
Josué 3 Eduardo Bracier 26 26-6-16
  Manuel Martínez 18-4 28-1-2018
Josué 4 Eduardo Bracier 26 26-6-16
Josué 5 Eduardo Bracier 26 26-6-16
Josué 6 Eduardo Bracier 27 3-7-16
Josué 7 Eduardo Bracier 27 3-7-16
Josué 8 Eduardo Bracier 27 3-7-16
Josué 9 Eduardo Bracier 27 3-7-16
Josué 10 Eduardo Bracier 27 3-7-16
Josué 22 Eduardo Bracier 28 10-7-16
Josué 23 Eduardo Bracier 28 10-7-16
Josué 24 Eduardo Bracier 28 10-7-16